topo pl

Drukuj

Adoracja Eucharystyczna dla Dzieci

W dniu 3 października 2014 r., Światowy Apostolat Fatimski będzie gościł osoby, które przyjadą, aby w Fatimie modlić się z okazji 12-tej Corocznej Światowej Eucharystycznej Godziny Świętej Dzieci. Transmisja tego wydarzenia przez telewizję odbędzie zarówno z Małej Kaplicy na Miejscu Objawień w Fatimie, w Portugalii jak i z Bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych.

W dniu 3 października, Światowy Apostolat Fatimski zorganizuje modlitwę dzieci i młodzieży przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, na całym świecie, postępując według przykładu trzech małych Pastuszków z Fatimy, którzy modlili się o pokój w rodzinach i na świecie.

Wszyscy są zaproszeni do przyłączenia się do modlitwy i pomocy w jej organizacji w swoich parafiach, aby dać dzieciom tę wyjątkową możliwość pomocy Matce Bożej Fatimskiej, w nawróceniu naszego podzielonego świata poprzez Adorację Pana Jezusa i odmawianie Najświętszego Różańca. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić www.childrenoftheeucharist.org

Drukuj

ŚAF został utworzony w Kinszasie

Światowy Apostolat Fatimski został w pełni utworzony w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Chociaż organizacja jest obecna z kraju od roku 1964 r., to dopiero po pięćdziesięciu latach podjęła swoją działalność w Kinszasie.

Apostolat wzrasta teraz szybko, przybywa wielu nowych członków, podpisujących swoje zobowiązanie w stosunku do Najświętszej Maryi Panny i poświęcających swoje życie Matce Bożej. Podjęto wiele działań, aby promować Przesłania Fatimskie i zachęcić więcej osób do praktykowania ich.

Światowy Apostolat Fatimski w Demokratycznej Republice Konga, w dniach od 10 do 14 października 2014 r., będzie gościł w Kinszasie, Trzeci Regionalny Kongres Afrykański, którego głównym tematem jest: “Światowy Apostolat Fatimski:  Jego misja ewangelizacyjna w świetle "Roli Afryki" oraz Synod na temat ewangelizacji.”

Drukuj

Spotkanie Zarządu ŚAF

W dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2014 r., Zarząd Międzynarodowy oraz Sekretariat Światowego Apostolatu Fatimskiego spotkał się w Krajowym Ośrodku ŚAF w Koclirov, w Republice Czech.

Podczas spotkania, w tym roku, poświęconym Św. Janowi Pawłowi II, Zarząd omówił i sfinalizował trzyletni Plan Strategiczny dla Międzynarodowego ŚAF, przygotowujący do organizacji Stulecia Objawień Fatimskich w 2017 r. Oprócz z sesji poświęconych pracy, był też czas na modlitwę i spotkanie z J. E. Bisskupem Jan Vokál, ordynariuszem diecezji i przedstawicielem Światowego Apostolatu Fatimskiego w tym kraju.

Drukuj

Krajową Konferencja ŚAF na Słowacji

W dniu 3 maja 2014 r., Światowy Apostolat Fatimski na Słowacji zorganizował swoją pierwszą konferencję krajową, w diecezji Žilina, gdzie ruch ma swoją siedzibę. 

W konferencji uczestniczyło 100 delegatów, członków Apostolatu Fatimskiego z 56 parafii, a także 22 zaproszonych gości. Wśród nich był Pan Nuno Prazeres oraz Pani Ana Reis, z Międzynarodowego Sekretariatu ŚAF, którzy przybyli z Fatimy i przedstawili wspaniałą prezentację, dzieląc się historią swoich rodzin od czasu objawień. Podczas tego wydarzenia, zostały uroczyście wręczone Dekrety Episkopatu w sprawie nominacji dla członków Zarządu ŚAF na Słowacji (Josef Mikloško, Ladislav Štefanec, Mária Kovacsova and Stanislav Pápez). Zarządowi została przekazana misja opracowania 3-letniego planu przygotowania Słowacji do obchodów stulecia objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, w roku 2017. W prawie każdej parafii na Słowacji są Komórki Modlitewne i są odprawiane nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, wypełniając w ten sposób prośby Matki Bożej. Liczba członków Apostolatu na Słowacji wynosi 4025, działają oni w 456 parafiach. Oficjalna strona Apostolatu na Słowacji jest: www.apostolatfatimy.sk


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU