topo pl

Drukuj

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Uczestnicy Trzeciego Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, który odbył się w Rzymie w listopadzie tego roku, zostali przyjęci przez Papieża Franciszka w ostatnim dniu kongresu, w Sali Klementyńskiej w Watykanie. Prezes Międzynarodowy Światowego Apostolatu Fatimskiego, Prof. Américo Pablo Lopez Ortiz oraz Dyrektor Sekretariatu Międzynarodowego, Nuno Prazeres, znajdowali się w wybranej grupie osób, która rozmawiała z Papieżem Franciszkiem.

Ten kongres międzynarodowy, zorganizowany przez Papieską Radę do spraw Osób Świeckich odbył się w dniach od 20 do 22 listopada, jego tematem była: “Radość z Ewangelii, radość misyjna”, wzięło w nim udział 300 osób z ponad 40 różnych krajów, reprezentujących prawie 100 ruchów kościelnych i nowych wspólnot. To było wspaniale doświadczenie misyjnego dynamizmu Ducha Świętego działającego w Kościele!

Prof. Américo, przy powitaniu z Ojcem Świętym, przekazał osobiście list z prośbą w imieniu Światowego Apostolatu Fatimskiego, aby ustanowić nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca nabożeństwem w Kościele Powszechnym. “Jako, że zbliżamy się do setnej rocznicy objawień fatimskich, która będzie w roku 2017, to powinno być największym darem Kościoła Powszechnego dla Matki Bożej Fatimskiej, ustanowienie powszechnego nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Soboty” powiedział Prezes.

Papież Franciszek, zwracając się do uczestników podkreślił trzy główne kierunki dla Ruchów: tradycja i świeżość charyzmatów, szacunek dla wolności i poszukiwanie komunii zawsze. Ojciec Święty dodał: “Jesteście Ruchami, więc kontynuujcie działalność, bądźcie zawsze w ruchu!” Pełny tekst Jego przesłania można przeczytać tutaj

© Photos: L'Osservatore Romano

Drukuj

Zobowiązania ŚAF są umieszczane w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie

W dniu 6 listopada 2014 r., Międzynarodowy Sekretariat Światowego Apostolatu Fatimskiego przyłączył się do grupy pielgrzymkowej ze ŚAF-USA w celu uczestniczenia we Mszy św. w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie. Celem była modlitwa i umieszczenie na miejscu Objawień podpisanych zobowiązań nowych członków ŚAF, otrzymanych w ciągu roku.

Na początku Mszy św., której przewodniczył O. Joshua Caswell, SJC, para osób z grupy pielgrzymkowej przyniosła w procesji różne koszyki pełne intencji modlitewnych przywiezionych z Ameryki i umieściła je dokładnie w tym miejscu, w którym Matka Boża objawiła się w roku 1917. Ana Reis, z Sekretariatu Międzynarodowego, także przyłączyła się do procesji i przyniosła koszyk z podpisanymi zobowiązaniami, otrzymanymi z całego świata. Zostały one umieszczone pod figurą Matki Bożej z prośbą, aby Ona chroniła i błogosławiła nowych członków i ich rodziny.

Drukuj

50 Rocznica Istnienia ŚAF w Korei Południowej

Światowy Apostolat Fatimski w Korei Południowej obchodzi uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia w tym kraju. Ta rocznica została uroczyście zaznaczona przez Mszę św., której przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy diecezji Busan, prałat Joseph Son Sam-seok. Msza św. odbyła się w dniu 10 października 2014 r.

W atmosferze święta i w dziękczynieniu Bogu za obecność ŚAF w tym kraju, przyjechało setki członków Apostolatu, aby uczestniczyć we Mszy św. i dzielić się owocami 50-letniej działalności Światowego Apostolatu Fatimskiego w Korei Południowej.

Światowy Apostolat Fatimski został przedstawiony w Korei Południowej przez księdza prałata Anton Trauner, młodego niemieckiego misjonarza, który w 1964 roku, zaszczepił ten ruch w kraju jako instrument ewangelizacji i środek do osiągnięcia pokoju. Ksiądz prałat Trauner spędził większość swego życia w diecezji Busan, gdzie mieszka do tej pory. Tutaj zbudował Narodowy Ośrodek ŚAF i założył zakon Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.    

Drukuj

III Afrykański Kongres Regionalny w Demokratycznej Republice Konga

W dniach od 10 do 14 października 2014, odbył się III Regionalny Afrykański Kongres Światowego Apostolatu Fatimskiego w Kinszasie, w Demokratycznej Republice Konga. Główny temat kongresu to: “Światowy Apostolat Fatimski: jego misja ewangelizacyjna w świetle "Africae Munus" i Synodu poświęconego nowej ewangelizacji.”

Na kongres przybyło ponad sześćdziesięciu uczestników z Tanzanii, z Nigerii oraz różnych regionów Demokratycznej Republiki Konga, którzy zebrali się w Ośrodku Theresianum w Kinszasie. Uczestnicy przybyli w dniu 10 października, natomiast kongres rozpoczął się oficjalnie w dniu 11 października Mszą św. na cześć Matki Bożej Różańcowej, której przewodniczył J. E. ksiądz prałat Timothée Bodika, biskup pomocniczy i osobisty przedstawiciel J. E. Kardynała Laurent Monsengwo, Metropolitarnego Arcybiskupa Kinszasy, który nie mógł uczestniczyć, z powodu jego uczestnictwa w synodzie biskupów w Rzymie.

Duchowy kierownik ŚAF w kraju, J. E. ksiądz prałat Nestor Ngoy Katahwa, biskup Kolwezi, powitał delegatów i przekazał przesłanie, które Sekretariat Międzynarodowy ŚAF przesłał na tę okazję. Odbyły się różne konferencje na temat nowej ewangelizacji a także przesłań fatimskich. ŚAF państw afrykańskich przedstawił raport na temat działalności Apostolatu w tym regionie, w poszczególnych krajach, omówił sukcesy i niepowodzenia. Podczas kongresu był czas na modlitwę różańcową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Następny kongres regionalny dla Afryki odbędzie się w roku 2017 w Tanzanii.

Drukuj

Międzynarodowa Eucharystyczna Godzina Święta Dzieci

W dniu 3 października, Światowy Apostolat Fatimski gościł członków światowego ruchu modlitewnego i wraz z dziećmi oraz młodzieżą wziął udział w Adoracji Eucharystycznej. To już 12 takie wydarzenie. Odbywa się ono każdego roku w pierwszy piątek października. Celem było zaoferowanie dzieciom i młodzieży możliwości osobistego spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie oraz modlitwa za Ojca Świętego, rodziny i pokój na świecie.

Świątynia Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii przyłączyła się do tej inicjatywy. Została odprawiona uroczysta Msza św. tego dnia po południu. Uroczysta Godzina Święta Adoracji Eucharystycznej oraz modlitwa różańcowa odbyły się w Kaplicy na miejscu Objawień. Uroczystości przewodniczył Rektor Świątyni Fatimskiej. Przybył również Prezes Międzynarodowy ŚAF. Dzieci z kilku szkól w Fatimie uczestniczyły w tym ruchu modlitewnym, postępując według przykładu trojga, małych pastuszków.

Prawie w tym samym czasie, w Bazylice Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, zebrała się duża grupa dzieci, aby uczestniczyć w ich własnej modlitwie. W wielu innych miejscach na całym świecie, takich jak Filipiny, Indie, Kamerun, Australia, Botswana, Republika Czech, Portoryko oraz w innych krajach, zostały zorganizowane podobne uroczystości tworząc wspaniały, światowy łańcuch modlitewny.    

Uroczystości w Waszyngtonie i w Fatimie były transmitowane przez północno-amerykańską telewizję katolicką EWTN w 140 krajach.


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU