topo pl

Associação Internacional de Direito Pontifício

Stowarzyszenie Międzynarodowe na Prawie Papieskim

Drukuj

KONGRESY W FATIMIE W 2015

Międzynarodowy Kongres Maryjny - 18-21 Października

Światowy Apostolat Fatimski,którego charyzmatem jest ewangelizacja świata poprzez upowszechnianie Przesłań Fatimskich, organizuje Międzynarodowy Kongres Maryjny dla członków ruchów kościelnych i innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat przesłań Matki Bożej i pracą nad ewangelizacją.  Kongres odbędzie się w Domus Pacis, w Fatimie, w Portugalii, w dniach 18-21 października 2015 r. Wybitni prelegenci z Fatimy oraz inne osobistości są zaproszone na kongres, którego tematem jest “Rola Najświętszej Maryi Panny w Dziele Ewangelizacji”.  

II Ś.A.F. Regionalny Kongres Europejski - 22-24 Października

Po kongresie maryjnym, Światowy Apostolat Fatimski zorganizuje swój II Europejski Kongres Regionalny, w dniach od 22 do 24 października 2015, w tym samym miejscu w Fatimie. Spotkanie jest otwarte dla członków Apostolatu jak również dla obserwatorów i będzie poświęcone pracy duszpasterskiej Światowego Apostolatu Fatimskiego, wyzwaniami związanymi z Nową Ewangelizacją w Europie i środkami realizacji naszej misji.

Rejestracja

Ze względu na zbieżność oraz jedność pomiędzy pierwszym i drugim wydarzeniem, uczestnicy są zachęcani do wzięcia udziału w obu kongresach oraz skorzystania z całego tygodnia pobytu w Fatimie, ubogaconego kongresami, odwiedzaniem miejsc świętych, modlitwą w Sanktuarium Fatimskim oraz współpracą międzynarodową.  Jednak, inne możliwości uczestnictwa są też możliwe. 

W celu uzyskania dalszych informacji oraz szczegółów dotyczących rejestracji, prosimy o przysłanie emaila do Sekretariatu Kongresu pod adres info@worldfatima.com . Wizualizacja tutaj, wideo z zaproszeniem oraz ulotka dotycząca kongresu.

Drukuj

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Uczestnicy Trzeciego Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, który odbył się w Rzymie w listopadzie tego roku, zostali przyjęci przez Papieża Franciszka w ostatnim dniu kongresu, w Sali Klementyńskiej w Watykanie. Prezes Międzynarodowy Światowego Apostolatu Fatimskiego, Prof. Américo Pablo Lopez Ortiz oraz Dyrektor Sekretariatu Międzynarodowego, Nuno Prazeres, znajdowali się w wybranej grupie osób, która rozmawiała z Papieżem Franciszkiem.

Ten kongres międzynarodowy, zorganizowany przez Papieską Radę do spraw Osób Świeckich odbył się w dniach od 20 do 22 listopada, jego tematem była: “Radość z Ewangelii, radość misyjna”, wzięło w nim udział 300 osób z ponad 40 różnych krajów, reprezentujących prawie 100 ruchów kościelnych i nowych wspólnot. To było wspaniale doświadczenie misyjnego dynamizmu Ducha Świętego działającego w Kościele!

Prof. Américo, przy powitaniu z Ojcem Świętym, przekazał osobiście list z prośbą w imieniu Światowego Apostolatu Fatimskiego, aby ustanowić nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca nabożeństwem w Kościele Powszechnym. “Jako, że zbliżamy się do setnej rocznicy objawień fatimskich, która będzie w roku 2017, to powinno być największym darem Kościoła Powszechnego dla Matki Bożej Fatimskiej, ustanowienie powszechnego nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Soboty” powiedział Prezes.

Papież Franciszek, zwracając się do uczestników podkreślił trzy główne kierunki dla Ruchów: tradycja i świeżość charyzmatów, szacunek dla wolności i poszukiwanie komunii zawsze. Ojciec Święty dodał: “Jesteście Ruchami, więc kontynuujcie działalność, bądźcie zawsze w ruchu!” Pełny tekst Jego przesłania można przeczytać tutaj

© Photos: L'Osservatore Romano

Drukuj

Zobowiązania ŚAF są umieszczane w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie

W dniu 6 listopada 2014 r., Międzynarodowy Sekretariat Światowego Apostolatu Fatimskiego przyłączył się do grupy pielgrzymkowej ze ŚAF-USA w celu uczestniczenia we Mszy św. w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie. Celem była modlitwa i umieszczenie na miejscu Objawień podpisanych zobowiązań nowych członków ŚAF, otrzymanych w ciągu roku.

Na początku Mszy św., której przewodniczył O. Joshua Caswell, SJC, para osób z grupy pielgrzymkowej przyniosła w procesji różne koszyki pełne intencji modlitewnych przywiezionych z Ameryki i umieściła je dokładnie w tym miejscu, w którym Matka Boża objawiła się w roku 1917. Ana Reis, z Sekretariatu Międzynarodowego, także przyłączyła się do procesji i przyniosła koszyk z podpisanymi zobowiązaniami, otrzymanymi z całego świata. Zostały one umieszczone pod figurą Matki Bożej z prośbą, aby Ona chroniła i błogosławiła nowych członków i ich rodziny.

Drukuj

50 Rocznica Istnienia ŚAF w Korei Południowej

Światowy Apostolat Fatimski w Korei Południowej obchodzi uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia w tym kraju. Ta rocznica została uroczyście zaznaczona przez Mszę św., której przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy diecezji Busan, prałat Joseph Son Sam-seok. Msza św. odbyła się w dniu 10 października 2014 r.

W atmosferze święta i w dziękczynieniu Bogu za obecność ŚAF w tym kraju, przyjechało setki członków Apostolatu, aby uczestniczyć we Mszy św. i dzielić się owocami 50-letniej działalności Światowego Apostolatu Fatimskiego w Korei Południowej.

Światowy Apostolat Fatimski został przedstawiony w Korei Południowej przez księdza prałata Anton Trauner, młodego niemieckiego misjonarza, który w 1964 roku, zaszczepił ten ruch w kraju jako instrument ewangelizacji i środek do osiągnięcia pokoju. Ksiądz prałat Trauner spędził większość swego życia w diecezji Busan, gdzie mieszka do tej pory. Tutaj zbudował Narodowy Ośrodek ŚAF i założył zakon Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.    


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU