topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

AMERYKA PÓŁNOCNA

PROSIMY NACIŚNĄC NA KONTYNENT I ODNALEŹĆ SIEDZIBĘ ŚWIATOWEGO APOSTOLATU FATIMSKIEGO W PAŃSTWA KRAJU. 
Prosimy potwierdzić jeśli to jest już wyświetlone i jeśli jest kontakt do tego biura.

 

 americanorte  americalatina  europa  africa  asia oceania 
 Ameryka
Północna
 Ameryka Łacińska
& Karaiby
 Europa Afryka   Azja  Oceania 

AMERYKA PÓŁNOCNA

Prosimy znaleźć listę tutaj, stale jest unowocześniana, będąc aktualizowaną o kraje Ameryki Północnej, gdzie Światowy Apostolat Fatimski jest reprezentowany na poziomie parafii, diecezji lub kraju. Te kraje tworzą REGION AMERYKI PÓŁNOCNEJ Światowego Apostolatu Fatimskiego.

Jeśli pragną Państwo otrzymać dane adresowe do korespondencji z osobami kierującymi Ruchem w tych krajach, prosimy poprosić o to Sekretariat Międzynarodowy, wysyłając email na adres: info@worldfatima.com

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (Oddział Regionalny) www.wafusa.org

Kanada


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU