topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Organizacja na szczeblu krajowym

Światowy Apostolat Fatimski jest tworzony przez osoby z całego świata, które przylgnęły do zasad tego ruchu poprzez złożenie PRZYRZECZENIA. Członkowie upowszechniają Przesłania i promują Nową Ewangelizację w parafiach, diecezjach i strukturach krajowych Ruchu oraz są włączeni w dynamikę swoich lokalnych kościołów, są w jedności z Pasterzami Kościoła.

Kraje członkowskie Światowego Apostolatu Fatimskiego są zaklasyfikowane według statutu międzynarodowego:

Główne Kraje: to te kraje, którychEpiskopat lub kilku Biskupów diecezjalnych powitało Światowy Apostolat Fatimski i jego działalność na swoim terenie oraz uznało poprzez dokument na piśmie. Te kraje mają status Oddziału Narodowego (Krajowego). W dodatku, te kraje muszą także posiadać własny statut, wybrać przedstawicieli i być w zgodzie z ich zobowiązaniami w ramach Międzynarodowego Statutu.

Zaawansowane Kraje: to kraje, w których jeden lub więcej Biskupów uznało Światowy Apostolat Fatimski, ale którego członkowie lub grupy nie utworzyły jeszcze stowarzyszenia, nie posiadają statutu i nie wybrali przedstawicieli.

Początkujące Kraje: to kraje, w których są indywidualni członkowie lub ich grupy, ale nie są zintegrowani w żadną oficjalną strukturę Apostolatu w tym kraju


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU