topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Zarząd

Sprawy międzynarodowe Światowego Apostolatu Fatimskiego są koordynowane przez Zarząd. Zarząd jest utworzony przez dziewięciu członków Światowego Apostolatu Fatimskiego, wybranych przez Radę Międzynarodową i jego kadencja trwa cztery lata. Każdy członek Zarządu reprezentuje także jeden z regionalnych oddziałów ŚAF. Zarząd spotyka się raz w roku, aby omówić sprawy wewnętrzne stowarzyszenia i nakreślić plan pracy duszpasterskiej. Zarząd jest wspierany przez Sekretariat Międzynarodowy. 

Ze strony Episkopatu, moderatorem Światowego Apostolatu Fatimskiego jest obecny ksiądz Biskup diecezji Leiria-Fatima, w Portugalii.

W 2016 r., podczas Zjazdu Generalnego, następujące osoby zostały wybrane do Zarządu:
Międzynarodowy Prezes:
 Prof. Américo López-Ortiz, Puerto Rico
Międzynarodowy Wice-Prezes: Pan George Inglin, Szwajcaria
Międzynarodowy Skarbnik: Pan Reynald Andales, Filipiny
Międzynarodowy Sekretarz: Pan Celcio Dias, Indie
Międzynarodowa Rada: Pani Hana Francakova, Czechy

  • Prof. Michael Ogunu, Nigeria
  • Pan Dawid Carollo, Stany Zjednoczone
  • Pan Oliwier Abasolo, Anglia
  • O. Desmond Farren, Irlandia


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU