Sugestie odnośnie Programu

Mogą Państwo wykorzystać 10-punktowy program modlitewny, opierający się na duchowych ćwiczeniach Świętego Ignacego Loyoli, który zawiera odmawianie Różańca oraz modlitwy, których nauczyła nas Matka Boża i Anioł Pokoju z Fatimy:

Modlitwa Otwierająca

1. Modlitwa Eucharystyczna Anioła
2. Przyrzeczenie Światowego Apostolatu Fatimskiego
3. Różaniec kontemplacyjny
4. Modlitwa – spowiedź powszechna w trakcie Mszy św.
5. Raport (intencje modlitewne)
6. Wezwania Patronów Światowego Apostolatu Fatimskiego
7. Czytanie artykułów poświęconych sprawom duchowym
8. Czytanie Pisma Świętego
9. Książka „Siostra Łucja, w jej własnych słowach” i inne książki o Fatimie
10. Artykuły z publikacji Światowego Apostolatu Fatimskiego
11. Sprawdzenie realizacji postanowień przez członków Komórki (raport z postanowień poprzedniego tygodnia)
12. Postanowienia na tydzień
13. Modlitwa Eucharystyczna i Modlitwa Anioła

Jakie są Dodatkowe Korzyści?

Uczestnicząc w Komórce Modlitewnej Światowego Apostolatu Fatimskiego, członkowie doświadczają radości płynącej z cotygodniowych spotkań modlitewnych, rozważania przesłań Matki Bożej i doświadczenia Jej “obecności”. Komórka Modlitewna daje radość świętej przyjaźni, wspólnej modlitwy i pomocy jeden drugiemu w odpowiedzi na prośby Matki Bożej, tak jak czyniły to dzieci z Fatimy.

Matka Boża w Fatimie

W Komórkach Modlitewnych Światowego Apostolatu Fatimskiego, członkowie pogłębiają swoją wiedzę na temat przesłań z Fatimy. W 1917 r. Matka Boża przepowiedziała, że Rosja będzie upowszechniała swoje błędy (wojowniczy ateizm) na całym świecie. Ona także zapowiedziała nawrócenie Rosji, triumf Jej Niepokalanego Serca i obiecała nastanie ery pokoju dla ludzkości.
We wszystkich Jej sześciu objawieniach, Matka Boża Fatimska prosiła o modlitwę, pokutę i wyrzeczenia, a szczególnie o codzienne odmawianie Różańca. Ona także prosiła o odprawianie Nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót. Matka Boża powiedziała, że Bóg życzy sobie ustanowienia na świecie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Ona także powiedziała, że pojawią się pewne mody, aby bardzo obrazić Naszego Pana. I z wyrazem smutku, Matka Boża Fatimska prosiła, żebyśmy modlili się bardzo dużo i czynili wyrzeczenia za grzeszników, gdyż wiele dusz idzie do piekła, gdyż nikt się za nich nie modli i poświęca się za nich.

Mogą Państwo wiele zmienić

Matka Boża przyniosła zburzenie ateistycznego komunizmu w Rosji i otwarcie drogi do nawrócenia Rosji. Światowy Apostolat Fatimski musi dużo uczynić, aby pomóc Matce Bożej w nawróceniu Rosji i całego świata z zepsucia materializmem i niemoralności. Modlitwa i ofiary są narzędziami potrzebnymi, aby tego dokonać. Mogą Państwo wiele zmienić. Czy nie chcieliby Państwo się przyłączyć do Komórki Modlitewnej dzisiaj? Te małe wyspy świętości są upragnione przez Pana Jezusa i Matkę Najświętszą i mogą pomóc uratować świat.


Prosimy skontaktować się z Międzynarodowym Sekretariatem Światowego Apostolatu Fatimskiego w Fatimie:  
info@worldfatima.com