Figury Matki Bożej Fatimskiej w Stanach Zjednoczonych z okazji stulecia objawień

Międzynarodowa Pielgrzymująca Figura Matki Bożej Fatimskiej, która została powierzona Światowemu Apostolatowi Fatimskiemu w 1947 r., aby podróżowała po świecie, rozpocznie historyczną, trwającą dwa lata pielgrzymkę po Stanach Zjednoczonych, odwiedzając ponad 100 diecezji w 50 Stanach. Ta inicjatywa “Stulecie objawień fatimskich – pielgrzymka dla pokoju” rozpocznie się w marcu 2016 r., a zakończy się w grudniu 2017 r., aby uczcić setną rocznicę objawień Anioła Pokoju i Matki Bożej w Fatimie, w Portugalii.

Kongres dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Puerto Rico

W dniu 17 maja 2016, na wyspie Puerto Rico rozpocznie się Drugi Regionalny Kongres Światowego Apostolatu Fatimskiego dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. To wydarzenie międzynarodowe będzie miało miejsce w Ośrodku Ojców Kapucynów w Rios Piedras, w Archidiecezji San Juan.

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Uczestnicy Trzeciego Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, który odbył się w Rzymie w listopadzie tego roku, zostali przyjęci przez Papieża Franciszka w ostatnim dniu kongresu, w Sali Klementyńskiej w Watykanie. Prezes Międzynarodowy Światowego Apostolatu Fatimskiego, Prof. Américo Pablo Lopez Ortiz oraz Dyrektor Sekretariatu Międzynarodowego, Nuno Prazeres, znajdowali się w wybranej grupie osób, która rozmawiała z Papieżem Franciszkiem.

Ten kongres międzynarodowy, zorganizowany przez Papieską Radę do spraw Osób Świeckich odbył się w dniach od 20 do 22 listopada, jego tematem była: “Radość z Ewangelii, radość misyjna”, wzięło w nim udział 300 osób z ponad 40 różnych krajów, reprezentujących prawie 100 ruchów kościelnych i nowych wspólnot. To było wspaniale doświadczenie misyjnego dynamizmu Ducha

...
Czytaj więcej:

Międzynarodowa Eucharystyczna Godzina Święta Dzieci

W dniu 3 października, Światowy Apostolat Fatimski gościł członków światowego ruchu modlitewnego i wraz z dziećmi oraz młodzieżą wziął udział w Adoracji Eucharystycznej. To już 12 takie wydarzenie. Odbywa się ono każdego roku w pierwszy piątek października. Celem było zaoferowanie dzieciom i młodzieży możliwości osobistego spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie oraz modlitwa za Ojca Świętego, rodziny i pokój na świecie.

Świątynia Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii przyłączyła się do tej inicjatywy. Została odprawiona uroczysta Msza św. tego dnia po południu. Uroczysta Godzina Święta Adoracji Eucharystycznej oraz modlitwa różańcowa odbyły się w Kaplicy na miejscu Objawień. Uroczystości przewodniczył Rektor Świątyni Fatimskiej. Przybył również Prezes Międzynarodowy ŚAF. Dzieci z kilku szkól w Fatimie uczestniczyły w tym ruchu modlitewnym,

...
Czytaj więcej:

III Afrykański Kongres Regionalny w Demokratycznej Republice Konga

W dniach od 10 do 14 października 2014, odbył się III Regionalny Afrykański Kongres Światowego Apostolatu Fatimskiego w Kinszasie, w Demokratycznej Republice Konga. Główny temat kongresu to: “Światowy Apostolat Fatimski: jego misja ewangelizacyjna w świetle "Africae Munus" i Synodu poświęconego nowej ewangelizacji.”

Na kongres przybyło ponad sześćdziesięciu uczestników z Tanzanii, z Nigerii oraz różnych regionów Demokratycznej Republiki Konga, którzy zebrali się w Ośrodku Theresianum w Kinszasie. Uczestnicy przybyli w dniu 10 października, natomiast kongres rozpoczął się oficjalnie w dniu 11 października Mszą św. na cześć Matki Bożej Różańcowej, której przewodniczył J. E. ksiądz prałat Timothée Bodika, biskup pomocniczy i osobisty przedstawiciel J. E. Kardynała Laurent Monsengwo, Metropolitarnego Arcybiskupa Kinszasy, który nie mógł uczestniczyć, z powodu jego uczestnictwa

...
Czytaj więcej: