Zobowiązania ŚAF są umieszczane w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie

W dniu 6 listopada 2014 r., Międzynarodowy Sekretariat Światowego Apostolatu Fatimskiego przyłączył się do grupy pielgrzymkowej ze ŚAF-USA w celu uczestniczenia we Mszy św. w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie. Celem była modlitwa i umieszczenie na miejscu Objawień podpisanych zobowiązań nowych członków ŚAF, otrzymanych w ciągu roku.

Na początku Mszy św., której przewodniczył O. Joshua Caswell, SJC, para osób z grupy pielgrzymkowej przyniosła w procesji różne koszyki pełne intencji modlitewnych przywiezionych z Ameryki i umieściła je dokładnie w tym miejscu, w którym Matka Boża objawiła się w roku 1917. Ana Reis, z Sekretariatu Międzynarodowego, także przyłączyła się do procesji i przyniosła koszyk z podpisanymi zobowiązaniami, otrzymanymi z całego świata. Zostały one umieszczone pod figurą Matki Bożej z prośbą, aby Ona chroniła i błogosławiła nowych członków i ich

...
Czytaj więcej:

Trzeci Światowy Kongres Ruchów Kościelnych w Rzymie

Papieska Rada do spraw Osób Świeckich organizuje w dniach 20-22 listopada, trzeci światowy kongres ruchów kościelnych i nowych wspólnot. Tematem kongresu jest “Radość z Ewangelii: radość misyjna…” (cf. Evangelii Gaudium, 21). Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Papieskim Kolegium Maryi Matki Kościoła, w Rzymie.

Rada do spraw Osób Świeckich zaprosiła do uczestnictwa duże, uznane oficjalnie stowarzyszenia międzynarodowe i inne zaangażowane “w bieżący dialog” z Dykasterią. Światowy Apostolat Fatimski, jedno ze stowarzyszeń międzynarodowych, będących pod opieką Rady do spraw Osób Świeckich, będzie reprezentowane przez Prezesa Międzynarodowego oraz członków Sekretariatu Międzynarodowego.

Papieska Rada do spraw Osób Świeckich ma nadzieję,

...
Czytaj więcej:

Konferencja Maryjna na Florydzie

Światowy Apostolat Fatimski, w Stanach Zjednoczonych był jednym ze sponsorów Maryjnej Eucharystycznej poświęconej Matce Bożej Fatimskiej, która odbyła się w dniach od 16 do18 maja 2014 r., na Uniwersytecie Ave Maryja, w Neapolu, na Florydzie.

W konferencji uczestniczyli zarówno członkowie Apostolatu, czciciele Matki Bożej jak i kilku gości-prelegentów, którzy omówili wpływ Przesłań Fatimskich na Kościół i świat. Wśród mówców był Ojciec Andrzej Apostoli, Siostra Angela Coelho, Postulator do spraw kanonizacyjnych Błogosławionej Hiacynty i Błogosławionego Franciszka Marto; Tony Thomas, członek Papieskiej Akademii Maryjnej oraz Pan Nuno Prazeres, Dyrektor Międzynarodowego Sekretariatu

...
Czytaj więcej:

Krajową Konferencja ŚAF na Słowacji

W dniu 3 maja 2014 r., Światowy Apostolat Fatimski na Słowacji zorganizował swoją pierwszą konferencję krajową, w diecezji Žilina, gdzie ruch ma swoją siedzibę. 

W konferencji uczestniczyło 100 delegatów, członków Apostolatu Fatimskiego z 56 parafii, a także 22 zaproszonych gości. Wśród nich był Pan Nuno Prazeres oraz Pani Ana Reis, z Międzynarodowego Sekretariatu ŚAF, którzy przybyli z Fatimy i przedstawili wspaniałą prezentację, dzieląc się historią swoich rodzin od czasu objawień. Podczas tego wydarzenia, zostały uroczyście wręczone Dekrety Episkopatu w sprawie nominacji dla członków Zarządu ŚAF na Słowacji (Josef Mikloško, Ladislav Štefanec, Mária Kovacsova and Stanislav Pápez). Zarządowi została przekazana misja opracowania 3-letniego planu przygotowania Słowacji do

...
Czytaj więcej:

Spotkanie Zarządu ŚAF

W dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2014 r., Zarząd Międzynarodowy oraz Sekretariat Światowego Apostolatu Fatimskiego spotkał się w Krajowym Ośrodku ŚAF w Koclirov, w Republice Czech.

Podczas spotkania, w tym roku, poświęconym Św. Janowi Pawłowi II, Zarząd omówił i sfinalizował trzyletni Plan Strategiczny dla Międzynarodowego ŚAF, przygotowujący do organizacji Stulecia Objawień Fatimskich w 2017 r. Oprócz z sesji poświęconych pracy, był też czas na modlitwę i spotkanie z J. E. Bisskupem Jan Vokál, ordynariuszem diecezji i przedstawicielem Światowego Apostolatu Fatimskiego w tym kraju.