ŚAF został utworzony w Kinszasie

Światowy Apostolat Fatimski został w pełni utworzony w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Chociaż organizacja jest obecna z kraju od roku 1964 r., to dopiero po pięćdziesięciu latach podjęła swoją działalność w Kinszasie.

Apostolat wzrasta teraz szybko, przybywa wielu nowych członków, podpisujących swoje zobowiązanie w stosunku do Najświętszej Maryi Panny i poświęcających swoje życie Matce Bożej. Podjęto wiele działań, aby promować Przesłania Fatimskie i zachęcić więcej osób do praktykowania ich.

Światowy Apostolat Fatimski w Demokratycznej Republice Konga, w dniach od 10 do 14 października 2014 r., będzie gościł w Kinszasie, Trzeci Regionalny Kongres Afrykański, którego głównym tematem jest:

...
Czytaj więcej:

Adoracja Eucharystyczna dla Dzieci

W dniu 3 października 2014 r., Światowy Apostolat Fatimski będzie gościł osoby, które przyjadą, aby w Fatimie modlić się z okazji 12-tej Corocznej Światowej Eucharystycznej Godziny Świętej Dzieci. Transmisja tego wydarzenia przez telewizję odbędzie zarówno z Małej Kaplicy na Miejscu Objawień w Fatimie, w Portugalii jak i z Bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych.

W dniu 3 października, Światowy Apostolat Fatimski zorganizuje modlitwę dzieci i młodzieży przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, na całym świecie, postępując według przykładu trzech małych Pastuszków z Fatimy, którzy modlili się o pokój w rodzinach i na świecie.

Wszyscy są zaproszeni do przyłączenia się do modlitwy i pomocy w jej

...
Czytaj więcej:

Watykan Zatwierdza Światowy Apostolat Fatimski

Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła Światowy Apostolat Fatimski (Ś.A.F.) jako Międzynarodowe Publiczne Stowarzyszenie Wiernych, posiadające osobowość prawną wraz z jego Statutem ostatecznie zaaprobowanym w Dekrecie z dnia 7 października 2009 r., tj. w Święto Matki Bożej Różańcowej.  

Modlitwa o Życie w Świątyni Fatimskiej

Międzynarodowy Sekretariat Światowego Apostolatu Fatimskiego podjął się odmawiania Różańca Świętego, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w Kaplicy na miejscu Objawień w Fatimie, o godz.18.30. Modlitwa różańcowa jest ofiarowana w intencjach naszych członków, a w szczególności o szacunek dla ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.