topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Członkostwo

Światowy Apostolat Fatimski jest stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, tworzy je  wiele osób z całego świata, którzy akceptują pogłębianie wiedzy na temat Przesłań Fatimskich i życie według zasad tej organizacji. Wymagane minimum, aby stać się członkiem Światowego Apostolatu, to złożenie PRZYRZECZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ. Rejestracja jest bezpłatna!

PRZYRZEKAM MATCE BOŻEJ I PRAGNĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO ŚWIATOWEGO APOSTOLATU FATIMSKIEGO

Droga Królowo i Matko, która obiecałaś w Fatimie nawrócenie Rosji i pokój na świecie dla całej ludzkości, jako wynagrodzenie za moje grzechy i grzechy całego świata, przyrzekam uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu:

1. Ofiarować każdego dnia wyrzeczenia wymagane przez codzienny obowiązek wiernego obserwowania prawa Bożego,
2. Odmawiać pięć dziesiątek Różańca codziennie, podczas którego rozważane są jego tajemnice,
3. Nosić brązowy Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel jako znak i przypomnienie o osobistym poświęceniu się Matce Bożej,
4. Wyspowiadać się i przyjąć Komunię Świętą, odmówić pięć dziesiątek Różańca i dotrzymać towarzystwa Matce Bożej przez 15 minut, rozważając tajemnice Różańca w pierwsze soboty kolejnych pięciu miesięcy, z intencją wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.


Członkowie upowszechniając przesłania z Fatimy, będą zjednoczeni z Ojcem Świętym i biskupami, w jedności z nimi. Kiedy działają w imieniu Światowego Apostolatu, muszą przestrzegać warunków przesłań z Fatimy oraz autoryzowanych praktyk Apostolatu.

 

MOJE PORANNE OFIAROWANIE:
O mój Boże w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi (tu pocałuj Twój Brązowy Szkaplerz jako znak Twojego poświęcenia – to daje odpust cząstkowy), ofiaruję Tobie Drogocenną Krew Pana Jezusa ze wszystkich ołtarzy na całym świecie, w połączeniu z ofiarą każdej mojej myśli, słowa i czynu tego dnia.

O mój Jezu, pragnę dziś uzyskać każdy odpust i zasługę, którą mogę i ofiarować je razem ze mną Niepokalanej Maryi – żeby Ona mogła najlepiej zastosować je, zgodnie z życzeniami Twojego Najświętszego Serca. Najdroższa Krwi Jezusa, uratuj nas! Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami! Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


KORZYŚCI:

1. Wiesz, że spełniasz warunki Matki Bożej, aby otrzymać nawrócenie i pokój Chrystusowy dla świata.
2. Otrzymujesz wiele odpustów poprzez odmawianie Różańca i noszenie Szkaplerza.
3. Możesz otrzymać duchowe łaski Matki Bożej z Góry Karmel. Łaski w tym życiu, w godzinę śmierci i po śmierci.
4. Twoje imię i nazwisko są wysłane do Fatimy i umieszczone blisko miejsca objawienia.
5. Bierzesz udział w modlitwach milionów członków Apostolatu.
6. Stajesz się duchowym dzieckiem Świętego Ojca Pio.
7. Uczestniczysz w Nowej Ewangelizacji zaproponowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe


Your privacy is important to us. We will do our best to respect it and we will not share member contact information with anyone outside our Apostolate.


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU