topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

STULECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W 2017 obchodzimy 100 rocznicę objawień Matki Bożej trzem, małym pastuszkom, Siostrze Łucji od Jezusa, bł. Franciszkowi i bł. Hiacyncie Marto, w Fatimie. Jesteśmy zaproszeni, aby uroczyście uczcić to wydarzenie, ale przede wszystkim, jesteśmy zaproszeni, aby objąć ponownym zobowiązaniem, wezwanie z Przesłań Fatimskich, zapewniające, że Niepokalane Serce Maryi będzie naszym “schronieniem i ścieżką prowadzącą do Boga”.

Świętując 100 lat Fatimy uznajemy, że Bóg jest obecny w naszej historii, a także, że w Fatimie i z Fatimy, Bóg ofiaruje nam, poprzez Błogosławioną Dziewicę Maryję, nową nadzieję i nową ścieżkę uleczenia ran tego świata, poprzez modlitwę, nawrócenie, pokutę i wynagrodzenie. Stulecie jest także okazją do uczczenia świętości, którą troje małych pastuszków pozostawiło nam, szczególnie tej bł. Franciszka i bł. Hiacynty, którzy będą kanonizowani 13 maja 2017 r., przez Papieża Franciszka.

Jednocześnie, świętując Stulecie Fatimy, wyrażamy swoją wdzięczność tym Zwiastunom Przesłań Fatimskich, którzy z miłością i poświęceniem, zanieśli je na cztery krańce świata w latach minionych. Do nich, zaliczamy założycieli Światowego Apostolatu Fatimskiego, który rozpoczął działalność 70 lat temu.

Życzymy owocnego Jubileuszu Fatimskiego z obfitością Bożych łask!

Papież Franciszek Pielgrzymuje do Fatimy

Potwierdzenie, że Papież Franciszek przyjął zaproszenie, aby przyjechać do Fatimy w dniach 12-13 maja 2017 r., w celu wzięcia udziału w obchodach setnej rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie, zostało przyjęte z wielką radością. To będzie krótka pielgrzymka, w programie której jest kanonizacja bł. Franciszka i bł. Hiacynty Marto.

Tematem papieskiej wizyty jest: “Z Maryją, przybywam z pielgrzymką w nadziei i pokoju”. Sanktuarium Fatimskie utworzyło oficjalną stronę z odpowiednią informacją na temat papieskiej wizyty w Fatimie, adres tej strony:  http://www.papa2017.fatima.pt/en

Wielu członków Światowego Apostolatu Fatimskiego z całego świata potwierdziło swoją obecność w Fatimie z tej okazji.

Błogosławieni Franciszek i Hiacynta Marto będą Kanonizowani w Fatimie

Papież Franciszek, spotykając się z kardynałami na konsystorzu, ogłosił, że kanonizacja bł. Franciszka i bł. Hiacynty Marto będzie miała miejsce w dniu 13 maja 2017 r., w Fatimie, podczas obchodów stulecia objawień i podczas pielgrzymki Jego Świętości do Sanktuarium Fatimskiego.

Światowy Apostolat Fatimski raduje się z daru świętości pierwszych dwojga dzieci, nie-męczenników, które zostaną ogłoszone świętymi po raz pierwszy w całej historii Kościoła Katolickiego. Używając słów Międzynarodowego Prezesa ŚAF, “to jest wspaniałe mieć oficjalne potwierdzenie kanonizacji bł. Hiacynty i bł. Franciszka w dniu setnej rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Ich kanonizacja oznacza uprawomocnienie autentycznego Przesłania Fatimskiego i jego duchowości, zdolnego do czynienia świętymi oraz potwierdzenie ich wezwania do świętości, które jest ważne dla nas wszystkich również, połączenie: życia wewnętrznego (bł. Franciszek) z pracą misyjną (bł. Hiacynta), a Apostolat łączy obie te cechy!

Matka Boża Fatimska w Głównym Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych

Tak zwana “Figura Matki Bożej Fatimskiej Narodów Zjednoczonych”, będąca pod opieką Światowego Apostolatu Fatimskiego, odwiedzi w dniu 12 maja 2017 r. Główne Biuro ONZ, w Nowym Jorku. Jest to część uroczystości związanych z obchodami Stulecia Objawień Matki Bożej Fatimskiej. To już drugi raz, kiedy figura Matki Bożej Fatimskiej odwiedzi ONZ. Po raz pierwszy było to 8 grudnia 1952 r.

Wydarzenie jest zatytułowane “Stulecie Fatimy i stały związek z jego przesłaniem pokoju” i jest sponsorowane przez Portugalską Delegację w ONZ oraz przez Stałego Papieskiego Obserwatora Misji w ONZ. Przemówienia wygłoszą m.in. Ambasador Alvaro Mendonca e Moura, stały przedstawiciel Portugalii w ONZ oraz Arcybiskup Bernardito Auza, nuncjusz apostolski i stały obserwator papieski w ONZ.

Znaczenie podróżującej figury do ONZ, to promowanie przesłania pokojowego oraz budowania pokoju w świetle Matki Bożej Fatimskiej i jej przesłań przekazanych dzieciom w 1917 r.

W dniu 13 maja 2017 zostanie odprawiona Msza św. w Katedrze Św. Patryka w celu uczczenia setnej rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie.

Panama Została Zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskupi Panamy, w dniu 5 marca 2017 r., zawierzyli swój kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, w obecności jednej z Pielgrzymujących Figur Matki Bożej, przybyłej ze Świątyni Fatimskiej. Figura pozostanie tu przez miesiąc.

Program wizyty był opracowany przy udziale Światowego Apostolatu Fatimskiego tego kraju. Panama uważa, że pielgrzymka Figury Matki Bożej to jest wielki przywilej, a także możliwość, aby rozpocząć przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w roku 2019 r., które będą tym razem w Panamie.

Oryginalny hymn “Twoje Niepokalane Serce Zwycięży”, w j. hiszpańskim, skomponowany przez Cheli Boyd, piosenkarza z Panamy, był także prezentowany podczas tej wizyty i jest prawdziwą inspiracją dla Stulecia Fatimy. Pieśń może być odsłuchana tutaj, w tle znajduje się Pielgrzymująca Figura, odwiedzająca Panamę.

Podczas roku stulecia, Światowy Apostolat Fatimski promuje różne przedsięwzięcia, w celu podkreślenia znaczenia wydarzeń fatimskich dla naszych czasów. W Republice Czeskiej, też będzie wizyta Pielgrzymującej Figury Matki Bożej i Sympozjum Fatimskie w październiku 2017 r. Dalsze informacje na stronie: www.fatima2017.cz


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU