AIS PLNa całym świecie dzieci będą odmawiać różaniec w dniu 18 października. Ta inicjatywa modlitewna pochodzi z Fundacji “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i ma na celu ożywienie wiary w moc modlitwy. Kampania światowa jest zaproszeniem do przypomnienia słów Matki Bożej Fatimskiej, że dziecięca i ufna modlitwa różańcowa może naprawdę zmienić świat, pokonać zło i przynieść pokój.

Światowy Apostolat Fatimski, tak jak w przeszłości, jest partnerem tej inicjatywy, pomagając upowszechniać ją i zapraszając swoich członków, rodziny, parafie, katechetów, nauczycieli, aby wspólnie z dziećmi odmawiali różaniec w dniu 18 października, o pokój i jedność na świecie.

Odmawianie różańca razem z dziećmi umocni jedność w Kościele i pomiędzy ludźmi. My wszyscy jesteśmy wezwani do tworzenia jednej rodziny ponad granicami, zjednoczonej w modlitwie. Z modlitwy wyrasta miłość do Boga i do bliźniego. Różaniec otwiera nasze serca na konkretną pomoc dla prześladowanych, potrzebujących i ubogich, w których cierpi sam Chrystus.

Tego dnia dzieci będą odmawiać różaniec w Kaplicy na Miejscu Objawień w Fatimie, w Portugalii w jedności z innymi dziećmi na świecie.  

EWTN broadcast ad 2021W tym roku 13 października, w rocznicę ostatnich objawień Matki Bożej w Fatimie, odbędzie się 19 edycja Dorocznego Światowego Programu Eucharystycznego dla Dzieci i Młodzieży, nadawanego przez EWTN (https://www.ewtn.com/) do ponad 150 krajów za pośrednictwem kanałów w języku hiszpańskim i angielskim.

Program zawiera uczestnictwo we Mszy Świętej i Adorację Najświętszego Sakramentu przez dzieci i młodzież z intencją wynagrodzenia za grzechy ludzkości, o zakończenie pandemii, o nawrócenie biednych grzeszników, o pokój na świecie i o triumf Niepokalanego Serca Maryi obiecany w Fatimie. Dzieci zawierzą siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, a także zawierzą wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzinami.

Światowy Apostolat Fatimski ponownie przyłączy się do tego wydarzenia we wszystkich miejscach, w których Apostolat jest obecny, czcząc Matkę Bożą Fatimską z tym duchowym bukietem, zainspirowanym przez Świętego Franciszka i Świętą Hiacyntę Marto. Prosimy o przeczytanie wiadomości od Międzynarodowego Prezesa ŚAF na ten dzień.    

Światowy Apostolat Fatimski zdecydował rozpocząć ogólnoświatową kampanię w celu zebrania środków, aby wesprzeć prace renowacyjne sanktuarium w Pontevedra. Pismo okólne Prezesa Międzynarodowego jest dostępne tutaj

Santuario PontevedraSanktuarium Niepokalanego Serca Maryi, znane także jako Sanktuarium na Miejscu Objawień w  Pontevedra, w Hiszpanii jest miejscem ściśle związanym z historią i przesłaniami fatimskimi. To tutaj, w byłym klasztorze Sióstr Świętej Doroty, w którym w dniu 25 grudnia 1925 r. Siostra Łucja od Pana Jezusa, najstarsza z wizjonerów fatimskich, miała objawienie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus w swojej celi – teraz przebudowanej na kaplicę.

porta abertaMatka Boża prosiła Siostrę Łucję o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez lata stary budynek sanktuarium niszczał i teraz jest pilna potrzeba przeprowadzenia właściwego remontu, aby zachować święte miejsce objawień i jego duchowość.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad tymi wysiłkami. Koszty są bardzo wysokie! Darowizny zbierane przez Światowy Apostolat Fatimski będą przekazane do Konferencji Episkopatu pod koniec roku. Liczymy na Państwa hojne wsparcie!

Darowizny mogą być przesyłane na konto bankowe:

Światowy Apostolat Fatimski
(Assoc. Apostolado Mundial de Fátima – SI)
Bank EuroBIC – Fatima
IBAN: PT 50 0079 0000 2658 9082 1016 5
Kod SWIFT: BPNPPTPL
Przeznaczenie: “Darowizna Pontevedra”

Celem jest, aby w roku 2025, czyli w stulecie objawień w Pontevedra, Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi miało potrzebne i godne wyposażenie, aby powitać wszystkich pielgrzymów, którzy tu przybędą. Bądźmy zatem hojni! I pamiętajmy o obietnicy Matki Bożej z Fatimy, że: “W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

ing Pontevedra Logo Centennial

 

W filmie wideo wyprodukowanym przez Świątynię Fatimską w ramach serii "Oblicza Fatimy", Nuno Prazeres, Dyrektor Międzynarodowego Sekretariatu Światowego Apostolatu Fatimskiego, mówi o znaczeniu podróży Pielgrzymującej Figury Matki Bożej Fatimskiej po świecie. 

Jako gość kolejnego filmu wideo z serii "Oblicza Fatimy", które powstają co miesiąc  i przedstawiają osoby, które integrują nową czasową wystawę w Świątyni Fatimskiej, Nuno Prazeres ukazuje w tym odcinku Pielgrzymującą Figurę Matki Bożej Fatimskiej jako "Oblicze Kościoła Misyjnego".

“Dzisiaj, tak jak i wczoraj, Matka Boża kontynuuje podróż w pośpiechu do miejsc, do których została zaproszona. Najświętsza Maryja staje się pielgrzymem podróżującym po drogach tego świata, przynoszącym pocieszenie i nadzieję dla serc ludzi tak często  zranionych i zrozpaczonych, które szukają pokoju. Ale Matka Boża nigdy się nie narzuca! Każda wizyta w każdym kraju lub miejscu jest rezultatem zaproszenia, pragnienia duszpasterskiego dojrzewającego często miesiące lub nawet lata”, a "uznanie ważności przesłań fatimskich" jest widoczne w "wielu prośbach o przybycie Pielgrzymującej Figury Matki Bożej".

Na malowanej drewnianej mapie świata, wykonanej w 1956 r., która znajduje się na wystawie i opisuje pierwsze podróże Pielgrzymującej Figury Matki Bożej, Nuno Prazeres powraca do niektórych symbolicznych pielgrzymek, które Pielgrzymująca Figura odbyła w ciągu prawie 75 lat.

“W ciągu pierwszych 9 lat pielgrzymek, jak możemy zobaczyć na tej mapie świata, Figura Matki Bożej przebyła ponad pół miliona kilometrów i została przyjęta przez ponad 300 milionów osób. W Europie, w tym czasie, Matka Boża pielgrzymowała jako Symbol Pokoju, inspirując jedność i solidarność pośród narodów po wojnie, która spowodowała tyle podziałów i zniszczyła tak wiele” wspomina Nuno Prazeres.

Film nawiązuje także do znanych 'lotów pokojowych’, które odbyła druga Figura Pielgrzymująca, odwiedzając wiele krajów, na różnych kontynentach, w ramach Światowego Apostolatu Fatimskiego, ruchu założonego w Stanach Zjednoczonych przez księdza prałata Harold-a Colgan-a i Jana Haffert-a, oblicza, których także są obecne na wystawie czasowej w Świątyni Fatimskiej.

Wystawa "Oblicza Fatimy – Obrazy Duchowego Otoczenia" jest otwarta do 15 października 2022 r., w Convivium Świętego Augustyna, na dolnym piętrze Bazyliki Trójcy Przenajświętszej i może być zwiedzana za darmo, codziennie od godziny 9:00 rano do 13:00 i od 14:00 do 18:00 (www.fatima.pt)

Watykańska Dykasteria ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia ogłosiła obchody Pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych w niedzielę 25 lipca 2021 r. Ten Dzień będzie stałą uroczystością, obchodzoną co roku w czwartą niedzielę lipca, we wspomnienie Świętej Anny i Świętego Joachima, Rodziców Maryi Matki Bożej.

Tematem wybranym przez Papieża Franciszka na tę uroczystość inauguracyjną jest “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28:20). To wyraża bliskość Pana Jezusa i Kościoła w stosunku do każdej starszej osoby, szczególnie w tych trudnych czasach pandemii Covid-19.

Nie tylko wnuki i młodzi ludzie są zaproszeni, aby być obecni w życiu osób starszych, ale osoby starsze i dziadkowie mają również misję ewangelizacji, głoszenia i modlitwy, a także zachęcania młodych ludzi do ich wiary.

Aby jeszcze bardziej zachęcić do obchodów Światowego Dnia w kościołach lokalnych i stowarzyszeniach, Dykasteria ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia zaoferuje środki duszpasterskie od połowy czerwca, które będą dostępne na stronie www.amorislaetitia.va

Światowy Apostolat Fatimski zaprasza wszystkich członków, aby się przyłączyli do obchodów, poprzez zorganizowanie uroczystości na poziomie lokalnym, aby podkreślić znaczenie rodziny i znacznego udziału dziadków w procesie ewangelizacji, inspirowanej także przesłaniami fatimskimi.