logotipoLogo Światowego Apostolatu Fatimskiego jest oficjalnym symbolem Stowarzyszenia. Jest stosowane na całym świecie i chociaż może mieć małe zmiany odnośnie wyglądu, to zachowuje ono oryginalne elementy, z których początkowo zostało utworzone. To jest symbol, który w swojej wymowie, ukazuje, że pokój może być osiągnięty poprzez modlitwę, tak jak obiecała Matka Boża Fatimska. Kolory niebieski i biały na logo wskazują na liturgiczne kolory stosowane dla Matki Bożej. 

Dwa gołębie tworzą ręce złożone do modlitwy. One trzymają

Różaniec, który jest codzienną modlitwą członków Światowego Apostolatu Fatimskiego.Poza tym, gołębie są także symbolem pokoju. Zatem one są związane z Przesłaniami Fatimskimi. W rzeczywistości, jako dodatkowa informacja, w trakcie wielu zdarzeń, białe gołębie zlatywały z nieba do stóp figury Matki Bożej Fatimskiej w Jej Świątyni i pozostawały tu godzinami, nawet, gdy figura Matki Bożej była niesiona w procesji. Symbol Światowego Apostolatu Fatimskiego w postaci dwóch gołębi podkreśla zatem interwencję Boga w historię ludzkości, interwencję, która wydarzyła się w Fatimie poprzez objawienia Najświętszej Maryi Panny.

Gołębie są otoczone Szkaplerzem z Góry Karmel, który jest znakiem poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. W dniu 13 października 1917 r., podczas cudu słońca, Matka Boża ukazała się w Fatimie jako Matka Boża z Góry Karmel, według słów Siostry Łucji. 

Łacińskie słowa “Orbis Unus Orans” które znajdują się na logo znaczą: “Jeden modlący się świat”. To oznacza, że świat, który modli się razem, zostanie zjednoczony i będzie pozostawał w pokoju. Jeśli spełnimy prośby Matki Bożej odnośnie modlitwy i pokuty, z pewnością doświadczymy w pełni Jej wielkiej obietnicy, że nastanie: “Czas (era) pokoju dla ludzkości”.