Sekretariat Międzynarodowy Światowego Apostolatu Fatimskiego jest pozycją określoną przez statut organizacji jako “stały organ, mianowany przez Zarząd, z siedzibą w Domus Pacis, w Fatimie” z odpowiedzialnością za wprowadzanie i promowanie planu pracy, określonego przez Zarząd.

Obecnie, kierowany przez Pana Nuno Prazeres z asystentką Panią Ana Reis, Sekretariat postrzega jako swoją główną rolę utrzymanie przepływu informacji pomiędzy różnymi centrami Światowego Apostolatu Fatimskiego, pomagając im w ich formacji i wykonaniu zadań. Celem jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje działalności były zgodne ze Statutem Stowarzyszenia i wierne autentycznym Przesłaniom Fatimskim i doktrynie Kościoła Katolickiego.

Poza tym, Sekretariat wypełnia inne obowiązki, takie jak:

  • Rozwój i aktualizacja zawartości oficjalnej strony internetowej w siedmiu językach.
  • Publikacja czasopisma międzynarodowego „Posłaniec ŚAF” (“Messenger of WAF”).
  • Koordynacja Pielgrzymek do Fatimy.
  • Organizacja i logistyka kongresów oraz uroczystości Stowarzyszenia.
  • Utrzymanie sklepu internetowego ŚAF.
  • Występowanie jako wykładowcy na kongresach i seminariach.
  • Wprowadzanie ŚAF w nowych krajach.
  • Organizacja  i utrzymanie archiwów Stowarzyszenia.
  • Administracja budżetu Stowarzyszenia.Nasze biuro znajduje się w Domus Pacis, w Fatimie, w Portugalii.

mapadomus


Apostolado Mundial de Fátima, Rua S. Vicente Paulo, 32 – anexo
2495-438 Fátima 
Tel. 249539 865 E-mail: info@worldfatima.com