topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Swiatowy Apostolat Fatimski spotkał się na Zjeździe

W dniach 24-28 października 2016 r. przedstawiciele z 29 państw, takich jak: Filipiny, Korea Południowa, Wietnam, Nigeria, Meksyk, Panama, Irlandia, aby wymienić tylko kilka, uczestniczyli w tym spotkaniu w Domus Pacis, w międzynarodowym, głównym biurze Światowego Apostolatu Fatimskiego. W sumie przybyło 120 osób, włączając w to biskupów,  księży oraz siostry zakonne.

Zjazd Generalny Światowego Apostolatu Fatimskiego jest jednym z większych wydarzeń w życiu naszego stowarzyszenia. Odbywa się co cztery lata, w Fatimie. Celem spotkania jest ocena dotychczasowej działalności stowarzyszenia oraz przygotowanie planu duszpasterskiego na nadchodzące lata, ubogaconego o doświadczenia, którymi dzielą się wszyscy uczestnicy.    

Tegoroczne spotkanie odbyło się w szczególności w kontekście obchodów Stulecia Objawień Anioła i Roku Miłosierdzia, z uwagą nakierowaną na większe uroczystości w 2017 r., jubileuszowego roku objawień Matki Bożej w Fatimie. Tematem wybranym dla Zjazdu były słowa zaczerpnięte od słów Anioła, wypowiedzianych podczas drugiego objawienia w 1916 r.: “Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi przygotowały Miłosierdzie dla Ciebie”. Ten temat został omówiony podczas konferencji wygłoszonych podczas zjazdu.

Program zawierał także prezentacje raportów z każdego kraju, jak również prezentację projektów związanych z obchodami Stulecia Objawień Fatimskich. Był także czas przeznaczony na warsztaty w małych grupkach, podzielonych według regionów, w celu omówienia zagadnień, które są typowe dla danego obszaru, sposobu życia oraz upowszechniania przesłań Matki Bożej Fatimskiej.

Ważną częścią programu były chwile modlitwy i Msze święte, które miały miejsce zarówno w kaplicy Domus Pacis jak również w Świątyni Fatimskiej, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta w Kaplicy na miejscu Objawień, w dziękczynieniu za zobowiązania wszystkich członków Apostolatu. Następnie, uczestnicy przeszli z nowymi bannerami Światowego Apostolatu Fatimskiego w kierunku Drzwi Świętych w Bazylice Najświętszej Trójcy, gdzie wszyscy byli zaproszeni do modlitwy.

Grupa uczestniczyła we Mszy św. w kościele parafialnym w Fatimie, w którym troje małych pastuszków było ochrzczonych. Potem, każdy odbył Drogę Krzyżową, oraz odwiedził miejsca święte, gdzie objawił się Anioł oraz domy, w których mieszkali mali pastuszkowie. 

W ostatnim dniu zjazdu generalnego, uczestnicy cieszyli się pielgrzymką do Santarem, gdzie odwiedzili i uczcili Kościół Cudu Eucharystycznego, a potem udali się do Lizbony, aby odwiedzić Kościół Świętego Antoniego i zwiedzić miasto.  

Zgodnie z wymogami statutu ŚAF, delegaci wybrali nowy Zarząd, aby służył międzynarodowemu Apostolatowi w nadchodzących latach, 2016-2020.

Światowy Apostolat Fatimski uradował się z radosnego dynamizmu i zobowiązań złożonych przez członków ŚAF w różnych krajach. którzy z miłością i gorliwością, upowszechniają nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, z naciskiem na wezwania, jakie Ona przekazała w Fatimie.  

Nowa książka "Przesłanie Fatimskie w Rosji"

Nowa książka, na obecnym etapie opublikowana jedynie w języku portugalskim, zostanie zaprezentowana w Kaplicy Bizantyjskiej Domus Pacis, w dniu 8 września 2016 r., podczas uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Książka została napisana przez portugalskiego autora Jose Milhazes, historyka i dziennikarza, który żył wiele lat w Rosji. Książka jest istotnym źródłem informacji o historii Rosji w XX wieku i ma związek z wydarzeniami fatimskimi. Odniesienia do Niebieskiej Armii (obecnie Światowego Apostolatu Fatimskiego) i do Ikony Matki Bożej Kazańskiej przenika całą książkę i uzasadnia wybór Domus Pacis jako miejsca oficjalnej prezentacji tej książki.

Figury Matki Bożej Fatimskiej w Stanach Zjednoczonych z okazji stulecia objawień

Międzynarodowa Pielgrzymująca Figura Matki Bożej Fatimskiej, która została powierzona Światowemu Apostolatowi Fatimskiemu w 1947 r., aby podróżowała po świecie, rozpocznie historyczną, trwającą dwa lata pielgrzymkę po Stanach Zjednoczonych, odwiedzając ponad 100 diecezji w 50 Stanach. Ta inicjatywa “Stulecie objawień fatimskich – pielgrzymka dla pokoju” rozpocznie się w marcu 2016 r., a zakończy się w grudniu 2017 r., aby uczcić setną rocznicę objawień Anioła Pokoju i Matki Bożej w Fatimie, w Portugalii.

Obchody Setnej Rocznicy Objawień Fatimskich w Cebu, na Filipinach

Światowy Apostolat Fatimski w Archidiecezji Cebu, na Filipinach, wspólnie ze Stowarzyszeniem Anioła Pokoju, przygotował program uczczenia w latach 2016-2017 setnej rocznicy objawień fatimskich.

Kongres Fatimski dla Oceanii na Fidżi

Pierwszy Kongres Światowego Apostolatu Fatimskiego dla Oceanii miał miejsce w Archidiecezji Suva, na Fidżi, w dniach 26-29 listopada 2015, w Szkole Średniej Św. Józefa. Czterodniowy program został ubogacony doświadczeniem setek osób, które brały w nim udział, włączając w to zagraniczne delegacje, złożone z przedstawicieli Międzynarodowego Zarządu ŚAF oraz innych osób z krajów Oceanii, takich jak Australia, Samoa, Amerykańska Samoa oraz Wyspy Salomona.

Kilku wybitnych mówców, włączając w to księdza Arcybiskupa Suva oraz Międzynarodowego Prezesa ŚAF podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem w ewangelizacji regionu Pacyfiku. Obecność Międzynarodowego Sekretariatu z Fatimy, powitalne przemówienie nadesłane przez księdza Biskupa Leiria-Fatima, Rektora Świątyni Fatimskiej oraz innych osób, które również brały udział, uczyniło to wydarzenie prawdziwym “zakątkiem Fatimy”.

Poza konferencjami, program Kongresu zawierał także dwie duże procesje z Figurą Matki Bożej Fatimskiej, które przeszły ulicami Suva do Katedry, gdzie zostały odprawione Msze święte: rozpoczynająca i zamykająca kongres.

Komitet ŚAF z Fidżi ŚAF wyróżniał się w wierze oraz w poświęceniu swojego czasu i w hojności dla przygotowania tego historycznego wydarzenia i uczynieniu, aby każdy czuł się dobrze przyjęty.  


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU